Privacyverklaring

Oké Groep B.V. / Oké Vastgoedservice B.V. / Oké Schoonmaak B.V. / Oké Asbestsanering B.V.  (hierna te noemen “Oké “).
Van toepassing sinds 01-01-2017; laatst bijgewerkt op 01-01-2017

Oké stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Oké. Tijdens uw interactie met Oké kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

In deze verklaring (“Privacyverklaring”) wordt het volgende uiteengezet:
1. Reikwijdte en aanvaarding
2. Door Oké verzamelde persoonsgegevens
3. Persoonsgegevens van kinderen
4. Waarom Oké persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
5. Delen van persoonsgegevens door Oké
6. Uw rechten
7. Veiligheid en bewaren van gegevens
8. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Oké sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Oké sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Oké behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2 Door Oké verzamelde persoonsgegevens

Oké kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van Oké, mobiele applicaties of “branded” pagina’s of applicaties van Oké op sociale netwerken van derden (zoals Facebook, YouTube en LinkedIn) (Oké sites);
 • Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten en contacten via de callcenters van de Oké klantendienst; en
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Oké, of door dienstverleners namens Oké, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Oké nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Oké over uw ervaring met Oké producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Oké producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Oké (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Oké site.

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een Oké site gebruikt.

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanneer u een Oké site bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Oké, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • Persoonlijke contactinformatie; en
 • Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3 Persoonsgegevens van kinderen

Oké vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Oké ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden.

Oké kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

4 Waarom Oké persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Oké verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Oké kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze diensten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief en telefoon.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Oké kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Oké een vollediger beeld van u als consument, waarmee Oké u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Oké dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Oké sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame” of “online behavioural advertising”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Oké, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.

Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

 • Community-functies op een Oké site: wanneer u een Oké site met een community-functie bezoekt en recepten, foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan Oké de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
 • Virale websitefuncties: Oké kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht/ de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden: Oké kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Oké sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Oké bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Oké over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • Andere specifieke doeleinden: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Oké sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

5 Delen van persoonsgegevens door Oké

Oké deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.
Oké kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

5.1 Verwante bedrijven

Oké kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken of klachtenbehandeling) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

5.2 Dienstverleners

Oké kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Oké, met inbegrip van het aanbieden van de Oké sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Oké eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Oké site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Oké kan gemeenschappelijke of mede gesponsorde programma’s of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Oké raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Oké, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Oké kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Oké te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Oké door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Oké wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

6 Uw rechten

6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Oké (“opt-out”) en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

(b) met ons contact op te nemen.

6.2 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen . Als Oké geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om Oké te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren.

7 Veiligheid en bewaren van gegevens

7.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Oké een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

Beveiligde bedrijfsomgeving: Oké slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Oké op “need-to-know”-basis. Oké volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

7.2 Bewaring

Oké zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Oké gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8 Contact opnemen

Oké treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop Oké persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Telefoon op 020 600 73 07

E-mail naar info@okebv.nl

Brief naar Oké Groep, Verrijn Stuartweg 31, 1112 AW Diemen

Vragen? Bel ons op (020) 600 73 07
of mail ons via het onderstaande contact formulier.

Stel hieronder uw vraag en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.